Justitie1, Kaaiman

120 – Gezonden door God – De Man met wie Alles verandert

29 oktober 2018  

Scherp geschreven column vandaag in De Tijd
over onze minister van Justitie en het verschil tussen woorden en daden


Hierbij enkele fragmenten:
Slachtoffers van de treinramp in Buizingen, 
of hun nabestaanden, mogen de Heer danken dat hij in 2014 
een persoonlijke gezant met de portefeuille van Justitie heeft belast:Dieux Geens.

Dankzij die ingreep van boven 
is hun zaak beneden in één jaar tijd juridisch afgehandeld.

Het was een belofte,
een van zijn schaarse,
die hij al in de lente van 2015 publiek maakte:
van klacht tot cassatieberoep, maximaal een jaar.

En ministers van Justitie staan er niet om bekend dat ze zomaar wat onzin de wereld in slingeren.
Al waren er natuurlijk wel Marc Verwilghen en Annemie Turtelboom.

Slachtoffers van de Bende van Nijvel, 
of hun nabestaanden, 
mogen eveneens van geluk spreken. 

Ook hun zaak leek even met vertraging te kampen, 
maar niet zodra had Jef Vermassen 
de identiteit van de Reus bekend gemaakt 
en hadden drie dagen later 
twee garnaalvissers 
een kist wapens uit het kanaal Brussel-Charleroi gehengeld, 
of de minister stelde alle gedupeerden gerust.

(...)
Elke maand, 
zo het nog zo lang zou aanslepen, 
zouden ze op zijn bureau worden uitgenodigd 
om van de laatste stand van zaken op de hoogte te worden gebracht. 

(...)

De snellere procesvoering is 
naast het afschaffen van het Hof van Assisen, 
het vrijlaten van alle gevangenen 
en het vergoeden van bestolen Arco-coöperanten 
maar één van de vele successen van de minister. 

Deze maand slaagde hij er zelfs in om, 
quasi tussendoor, 
bij de gemeenteraadsverkiezingen 
in zijn eigen Huldenberg 
als lijstduwer liefst 308 stemmen te behalen. 

(...)
Spijts deze kleine tegenslag 
werkt hij intussen onverdroten voort 
aan het herschrijven van alle wetboeken die hij 
bij het betreden van zijn kabinet 
op het boekenplankje had aangetroffen. 

En 
het is een beetje onder de radar gebleven, 
maar naast de diverse strafrechtboeken, 
het wetboek voor vennootschappen, 
het arbeidsrecht 
en het streekgerecht 
heeft hij ook de hervorming van de advocatuur bijna afgerond. 

Geen dag te vroeg.

Het is afgelopen 
met advocaten die altijd maar weer wetsregels proberen te vinden om derechtsgang te vertragen. 

Dat kon vroeger, 
maar niet meer onder de Code Geens.

Het nieuwe reglement werd voorbereid in een dik rapport, 
waarvan de auteurs dan 
per definitie en per cliché 
'topjuristen' worden genoemd, 
al is dat zelden terecht 
en is 'topjurist' sowieso een onbestaande kwalificatie. 

Deze keer waren de twee topjuristen 
bovendien twee Patricken, 
wat van nature al geen vertrouwen wekt. 

De ene is Patrick Henry van Elegis, 
de andere is Patrick Hofströssler.

Raad nu ne keer tot welk advocatenbureau die laatste behoort.
(...)Reageren niet meer mogelijk.

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"