Steenhuffel, bedankt voor het luisteren! – Grote processen Hof van Assisen

‘Ik zal u eens iets vertellen over Jef Vermassen…’
‘Stel je voor dat ze het Hof van Assisen opnieuw afschaffen zoals het enkele jaren geleden als heimelijk gebeurde door het mededaderschap van een grote politieke partij’
Nieuwe voorraad in alle Standaardboekhandels.
Wachten op de spreker en zijn trein.

‘Het is mij een eer om een speciale gast voor te stellen die eerder al aangekondigd was en toen braken de jaren van corona aan.’
‘Er was eens een bakker uit een Brabantse gemeente die in een opwelling de vrouw wurgde die bij hem wilde weggaan. Hij nam Jef Vermassen als advocaat en…
‘En dan was er die vrouw uit Oostende die huwde met een boer uit Oostkamp. Plots verdween hij…’
‘Ik wik en weeg mijn woorden want er zijn delicate dingen gebeurd in dat dossier.’
‘Er zijn weer allerhande kuiperijen en arglistigheden aan de gang om het Hof van Assisen en de volksjury uit het strafwetboek te laten schrappen. Ik zal u zeggen waarom…’