Justitie Actua

J78 – Burgers hebben de meerderheid maar daarom hebben ze geen gelijk

17 mei 2018  

Advocaat Hugo Lamon had het op Jubel.be over de Dag van de Rechtsstaat die dinsdag 15 mei in Mechelen werd georganiseerd en die, hoewel er in de kranten zogoed als niets is over terug te vinden, “indrukwekkend” wordt genoemd.

We zien het event omschreven als
een “verzameling van sprekers”
van “kwalitatief zeer divers niveau”
die het hebben over de nieuwe inzichten van onze wetgever
en over de vaststelling dat
van de kennis van het recht,
opgedaan tijdens de studententijd,
de houdbaarheidsdatum voorbij is.
Sprekers die daar in Mechelen blijkbaar de meeste indruk hebben nagelaten zijn,
hoe kan het anders,
justitieminister Koen Geens himself
en gotbetert Europees commissaris Frans Timmermans.

In ietwat cryptische redevoeringen werd erover gejammerd dat de rechtsstaat geregeld botst met de wil van het volk.
Het klootjesvolk (gv) dat er stilaan geen besef meer van heeft hoe belangrijk de “rule of law” is.

Daarom zouden juristen nu de dwingende taak hebben “to educate to democracy”.
De uitdrukking komt van de Italiaanse rechter Gherardo Colombo.


Hoe onafhankelijker, hoe liever

We citeren:
“Het is dus de maatschappelijke rol van juristen,
zeker van de advocaten,
om die rechtsstaat te verdedigen en te propageren
en daarbij zijn onafhankelijke en onpartijdige rechters belangrijk.”

Zo had Timmermans het over de rechtspraak van het Hof van Justitie.
Het Hof gaat ervan uit dat de rechterlijke macht haar taken
“volledig autonoom uitoefent,
zonder enig hiërarchisch verband
en zonder aan wie dan ook ondergeschikt te zijn
of van waar ook bevelen of instructies te ontvangen
en aldus beschermd is
tegen tussenkomsten
of druk van buitenaf
die de onafhankelijkheid
van de oordeelsvorming van haar leden
in aan hen voorgelegde geschillen in gevaar zouden kunnen brengen”.


De meerderheid heeft niet altijd gelijk

Niet onverwacht voegde justitieminister Koen Geens eraan toe dat,
behalve onafhankelijke rechters,
de rechtsstaat niet kan bestaan zonder een onafhankelijke advocatuur.

-“Het is de laatste waarborg van de rechtsstaat.”
-“Ik heb als minister niets aan de balie te zeggen en dat is maar goed ook.”

-“Wie de rechtsstaat wil overslaan, loopt er tegenaan.”

Hij beseft dat het spanningsveld groeit tussen de democratie en de wil van de meerderheid van de burgers

-“Want de meerderheid heeft niet altijd gelijk.”

-“Recht moet de baas blijven, maar juristen moeten ook empathie tonen voor wie niet onmiddellijk de principes van de rechtsstaat inziet.” 


-Juristen hebben de plicht tot respect en misschien vooral discipline.”


Niet verbieden, maar bestrijden

Er kwam in Mechelen meer schoon volk aan de bak.

De onvermijdelijke moraalfilosoof Patrick Loobuyck
stelde dat krankzinnige meningen niet moeten worden verboden
maar wel bestreden.


Mensenrechtenactiviste Rachida Lambaret
ziet hoe onze samenleving steeds vaker de rechtsstaat lijkt te relativeren.

-“Tijden veranderen.”
-“Wat onze grootouders ondenkbaar vonden, lijkt nu vaak verworven.”
-“Datzelfde tijdsperspectief lijken we te vergeten bij de nieuwkomers in onze samenleving.”


Ludo Kools vergeleek de rechtsstaat met een woning.
-“Die moet regelmatig worden onderhouden.”
-“Het is een werk van iedere dag en van velen.”

Meer op www.dagvanderechtsstaat.be

,Reageren niet meer mogelijk.

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"