Assisen, Justitie1

Brief aan den heer Vincent Van Quickenborne Esq. – Zal u dan ontslag nemen?

17 november 2020  

Excellentie,
Weet u dat er in volle coronacrisis in Leuven een proces begint? Weet u dat een honderdtal eerbare burgers via een deurwaarder gedagvaard wordt om daar straks “in persoon” te verschijnen en om mogelijk uitgeloot te worden als lid van een volksjury?


Dat gebeurt dus in een periode die
door uw bevriende virologen
zo ernstig wordt genoemd
dat er de volgende weken geen enkele versoepeling komt.

Wil u echt dat deze eerbare burgers,
verplicht door de wet en uit veronderstelde burgerplicht
daar een week komen zetelen
in een proces over feiten die 29 jaar geleden gebeurden?

Een proces dat niet dringend of dwingend kan genoemd worden.
De vermeende doder zit al jaren en jaren thuis op het proces te wachten.

Bovendien, excellentie,
is het u allicht ontgaan dat in heel het land
de Hoven van Assisen al enkele weken gesloten zijn,
dit alvast tot begin 2021.
Waarom niet in Leuven?

Toch niet omdat in dat gerechtsgebouw al jaren een grenzeloze eigenzinnigheid heerst?
Of is het omdat in Leuven een fortuin werd besteed
aan het in mekaar flansen van wanden in plastic
en iedereen er in een eigen hokje zit?

Dat moet veel geld gekost hebben
maar kan u waarborgen dat het allemaal coronaproof is?.

En, moest dit kleinste en ongerieflijkste zaaltje van het land,
min of meer veilig zijn,
dan blijft het virus woekeren in de stad
en in de gangen,
de grote hal
en op de trappenen van dit stroeve gerechtsgebouw.

Over dat ene toilet voor iedereen, zal ik het nu niet hebben.
Het is al erg genoeg.

Is het roekeloosheid of wraakroepende dwingelandij
om iedereen één week lang in vermijdbaar risico te brengen?

Ik weet,
ik heb bewijzen,
dat de meeste kandidaat-juryleden niet kunnen geloven
dat dit proces maandagnamiddag inderdaad begint met de uitloting van de volksjury
en enkele dagen later met de debatten.

Ik verwacht forfaits, doktersbriefjes en principiële bezwaren.

U weet uiteraard nog niet dat ik een gedreven voorstander ben
van processen voor een Hof van Assisen.

Voor de eerste maal in die tientallen jaren
hoop ik nu dat juryleden wegblijven van hun virtuele veroordeling tot de coronadood
en dat het vereiste quorum niet wordt gehaald.

Als iemand tijdens het proces besmet geraakt of anderen besmet,
zal het departement van Justitie en Noordzee zich daarop laten afrekenen
en zal u dan ontslag nemen?


Gust Verwerft
zaterdag 14 november 2020

 



Reageren niet meer mogelijk.

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"