Oude Vlaamse Schrijvers

LIT 70 – August Vermeylen (1906) – “Nooit hoorde hij ‘t zoete gekis van boter in de pan”

14 april 2018  

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"