Assisen Gent-Rabot, Veelgelezen

Assisen euthanasie – Lezers reageren (update)

31 januari 2020  


Meer info


47 reacties

 1. Luc De Wandel schreef:

  Luc De Wandel

  Nogmaals: als de dokters niet worden vrijgesproken, dan wordt euthanasie quasi onmogelijk in Vlaanderen.
  Zelfs wie het nu wil, moet al hemel en aarde verzetten om het gedaan te krijgen.
  Ik heb, voor één van mijn beste kameraden, moeten dreigen met negatieve ‘reclame’ in de pers om uiteindelijk toch zijn reeds lang geregelde euthanasie uitgevoerd te krijgen. En dat terwijl al zijn documenten al lang in orde waren.

  De Indische dokter die hem behandelde, weigerde pertinent, wegens ‘tegen zijn geloof’ en er was in het weekend in dat ziekenhuis geen andere dokter te vinden die de verantwoordelijkheid wilde nemen.

  Na veel dreigen en soebatten en ellendig tijdverlies,
  dat mijn vriend ettelijke extra uren afzien en stervensnood heeft gekost,
  is er een typisch Belgische oplossing gevonden:
  én chirurg heeft op eigen houtje de morfinedosis verhoogd, waardoor mijn vriend is overleden.

  Een echte schande, een beschaafd land onwaardig. Ik ben die mens eeuwig dankbaar.

 2. Eric Verdonck schreef:

  Eric Verdonck (Lummen)

  Toch spijtig dat Fernand, die zich nog zo had ingespannen voor dit assisenproces, nu op last van de stafhouders gedwongen werd de plaat te poetsen, zodanig dat het ene kamp drie spreekbeurten gaat te berde kunnen brengen en het andere kamp slechts twee.

  Ondertussen heeft uw boezemvriend, met wie ge zo graag op de foto prijkt, het nodig gevonden uit het ‘de lege ferenda’ vaatje te moeten tappen en stelt wederom het voortbestaan van de hoven van assisen in vraag.

  Wanneer ik de huidige procedure bekijk zit ik zelf eerder te denken aan een verplicht in te winnen advies bij de naasten van de eerste en tweede graad van de euthanasie-kandidaat bij ondragelijk psychisch lijden.

 3. Tinne Van Acoleyen schreef:

  Tinne Van Acoleyen (Grand-Halleux)

  Hoe erg dat men ook opnames kan gebruiken die zonder toestemming van de betrokkene zijn opgenomen.
  Hoe laag kunnen mensen vallen?

  Ze hadden het moeten uitschreeuwen op het moment zelf dat ze er niet mee akkoord waren.

  Tine verdient respect op de eerste plaats van haar familie.
  Daarmee moeten ze nu verder de rest van hun leven ipv Tines keuze te respecteren.

 4. Liliane Goovaerts schreef:

  Liliane Goovaerts (Mechelen)

  Intriest van bij het begin.
  Tenminste voor zover ik kon volgen in de kranten.
  Had Tine een motief.
  Kan een “normaal gezonde” volgens onze maatschappij-normen haar keuze vatten?

  Het zich verplaatsen in iemand’s situatie, die van de patiënt en/of meelevende arts is vaak moeilijk voor velen.
  Laten we hopen dat de volksjury het kan.

 5. Raymond Thielens schreef:

  Raymond Thielens (Sint-Niklaas)

  De uitspraak van de volksjury zal de “specialisten” niet aanstaan.
  Dat is één van de redenen dat het “Hof van Assisen” weg moet.

  Volksjury weg
  en ze kunnen gemakkelijker foefelen onder mekaar om de vrienden te bedienen.

  Zo zit Belgie toch in mekaar?

 6. Raymond Thielens schreef:

  Raymond Thielens (Sint-Niklaas)

  Dit proces krijgt meer en meer de vorm van een wraakproces ten opzichte van de uitvoerende arts en zijn collega’s.

  Een mens zou er voor minder onderdoor gaan.

  Gelukkig staat de goegemeente in Sint-Niklaas pal achter hen.

  Ik zou niet graag in de schoenen staan van de zussen.

 7. Peter schreef:

  Naar mijn inzicht bestaat uitzichtloos lijden niet. Uitzichtloos betekent een onveranderlijke toestand zonder enige hoop. Als er net één uitzicht en 100 % zekerheid in het leven is, is dat we allemaal op een dag dood gaan. Er komt dus ooit een einde aan het lijden. Euthanasie verandert de ‘onveranderlijke toestand’ van het lijden. Dit is gewoon in tegenspraak met zichzelf. De dood is net uitzichtloos, die kunnen we nooit veranderen.

  Ondraaglijk lijden kan wel bestaan.

 8. Frank Coel schreef:

  Frank Coel, advocaat Mechelen

  Er is zoiets als de perversie van de democratie die in zich ingebakken heeft een destructie-gen.
  Hetzelfde geldt voor justitie.
  Voorbij het serene maakt het hier zichzelf kapot in the battle of couldn’t care less.

  Het proces dat niet mocht worden gevoerd,
  een veldslag waar de formalismen als vaandels dienen,
  de procedure als een klaroen
  en niemand nog weet waar het over gaat
  maar iedereen zijn gedacht heeft
  en als puntje bij paaltje komt en er geen groot gelijk bestaat.

  Heerlijk toch!
  Om te huilen.

  Niemand wordt hier beter van, wel integendeel.

  De boer ploegde niet voort maar bekijkt de strijdende elite met argwaan want zijn akker wordt verwoest door die edelen op hun zware paarden die nergens naar kijken en op het einde van het jaar hun ik-weet-zelfs-niet-hoeveel “tienden” komen innen.

  Want uiteindelijk betaalt de gewone man en de vrouw in de straat het gelag…

 9. Shane Holmes schreef:

  Shane Holmes (Gent)

  Het punt is dat zij zelf gekozen heeft om sterven.
  De dokter was akkoord om haar te helpen.
  Laat het zijn!

  Met dit gevecht brengen ze Tine niet terug.
  En dat wilde ze ook niet!

  Welk voordeel kan de familie daar nu uit halen?
  Ik zou gelukkig sterven als ik kon rekenen op zo’n dokter!
  Laat het gerust!
  Dit kost alleen maar geld en geestelijke vermoeidheid voor iedereen.

  • Kris Borremans schreef:

   Kris Borremans reageert:

   Dus, als volgens jou iemand om euthanasie vraagt, is het altijd ok?
   Het doet er niet toe of men het eens is over de diagnose en bijgevolg ook over de toekomstperspectieven van de persoon die hulp nodig heeft?

   Waarom schaffen we dan niet onmiddellijk de zelfmoordpreventie af?

   Waarom hebben ze procedures voor euthanasie bedacht die moeten gevolgd worden?

   De huisdokter wist blijkbaar niet dat zijn briefje zou gebruikt worden als een verslag om die euthanasie te laten doorgaan.
   Is dat dan allemaal ok?

   Waarom willen bepaalde partijen de wet nog verder uitbreiden als die nu zou kunnen overtreden worden zonder enig gevolg?

 10. Michel Verloove schreef:

  Michel Verloove (Zulte)

  Een assisenproces onwaardig, na zoveel jaren nadat een buitenvervolging werd gewezen gevolgd door een deus ex machina verwijzing naar het Hof van Assisen ?

 11. Marc Fransen schreef:

  Marc Fransen (Wilrijk)

  Was dit proces er vorig jaar geweest,
  dan zou mijn vader nu nog liggen huilen en schreeuwen van onmacht en pijn.

 12. Raymond Thielens schreef:

  Raymond Thielens (Temse)

  De vragen zijn:
  1
  wie heeft alles in gang gestoken en waarom?
  2
  Heeft de katholieke kerk (Stockman vanuit Rome) hier ook geen rol in gespeeld?
  3
  Was de kerk hier geen katalysator voor de familie?

 13. Nancy Vanhee schreef:

  Nancy Vanhee uit Lissewege

  Wat er gebleken is over advocaat Fernand Keuleneer zegt volgens mij alles.
  Als de katholieke kerk tussen iets zit, dan zie je altijd dezelfde advocaten opduiken.
  Keuleneer is daar één van.

  En in dit geval was de katholieke kerk blijkbaar overtuigender dan respect voor deontologie en respect voor wat een assisenproces en de rechten van alle partijen horen te zijn.

 14. Marleen Coervers schreef:

  Marleen Coervers reageert:

  Fernand Keuleneer zat in de commissie die euthanasie goedkeurde en is nu advocaat van fam Nys?

  Is dat de reden dat het dossier naar het Hof van Assisen moest?

 15. Paul Clinckemaille schreef:

  Paul Clinckemaille

  Men vreest dat de mogelijkheid tot een menswaardig en humaan afscheid, met respect voor het lijden en voor de zelfbeschikking, zal verdwijnen. als een of meerdere van de beschuldigden zou worden veroordeeld.

  Naar het effect van dit alles op de artsen die in principe bereid zijn om euthanasie bij psychisch lijden uit te voeren, hebben we alsnog het raden.

  Als de eigenlijke initiatiefnemers van dit proces een precedent willen creëren om artsen af te schrikken, dan is dit bijzonder problematisch.

  Tine Nys zocht rust.
  Het is zorgwekkend dat die haar bijna tien jaar na haar dood nog steeds niet gegund wordt.

  • Kris Borremans schreef:

   Kris Borremans (Grimbergen:

   Als iemand euthanasie vraagt, moet dit niet ingewilligd worden.
   Zeker bij psychisch lijden, is het onzeker in welke mate dat er geen behandeling meer mogelijk is.

   De diagnose stellen is al vrij moeilijk.
   Bijvoorbeeld, in sommige rechtszaken beweerde de ene psychiater dat dader x Asperger heeft en die van de tegenpartij zei iets anders).

   Het is geen exacte wetenschap
   (ik wil helemaal niet de zin ervan in twijfel trekken)
   maar wie zegt dat er nooit een nieuwe therapie zou kunnen gevonden worden?

   Tegenstanders van dit proces zeggen dat hiermee de hele euthanasiewet op de helling zou staan,
   maar als er fouten gebeurd zijn, kan dit toch niet zo maar passeren?

   Anders moeten er geen voorwaarden voor euthanasie meer geformuleerd worden.

   Ik merk ook dat veel mensen euthanasie als een alternatief voor zelfmoord zien,
   maar dit is niet de rechtstreekse intentie van de wet.

   In Nederland is er wel een wet voor geassisteerde suïcide, dacht ik.

   Het is zeker en vast een pijnlijke zaak voor beide partijen,
   maar hier kan nooit lichtzinnig overheen gegaan worden.

   • Louis Mortier schreef:

    Er bestaat geen hoger recht dan het recht om zelf over eigen leven en vooral over eigen dood te kunnen beschikken. Wie nog steeds door religie geïndoctrineerd is kan deze logica niet begrijpen. Gelukkiglijk is hun aantal steeds kleiner. Uiteraard mag anders, ook religieus denken. Maar niet dicteren hoe een ander dat moet. Dit is de kern van de allerhoogste hypocrisie à la Stockman. De plavuizen komen weer omhoog.
    Alle vragen en antwoorden hierboven zijn volledig overbodig.

    • Vergucht Franswa schreef:

     Franswa Vergucht

     Met dank Louis Mortier, zo is het en niets anders.
     Ik beslis zelf waar en wanneer ik ga.
     Liefst in schoonheid en niet onder een trein of van een brug!

 16. Harry Decrop schreef:

  Harry Decrop (Kortrijk)

  De advocaat schrijft en pleit steeds in het voordeel van zijn cliënt.
  Mocht Joris Van Cauter aangesteld zijn door een of meer van de bewuste dokters, zou zijn tekst helemaal anders zijn.

  Wie gelijk of ongelijk heeft, daar spreek ik mij niet over uit want ik ken het dossier niet en ben niet geplaatst om daarover te oordelen.

  In elk geval zal de uitslag van dit proces bepalend zijn voor de verdere toepassing van de euthanasiewet.
  Ik vrees voor de uitholling ervan.

 17. Elena Dea schreef:

  Elenake Dea (Antwerpen)

  Eindelijk krijgen wij een andere kant van het verhaal te lezen.
  Ik stel mij vragen bij het almaar uitbreiden van een wet waar misbruik op de loer ligt.

  In tegenstelling tot wat advocaat Walter Van Steenbrugge beweert, namelijk dat de katholieke lobby haar macht uitoefent, lijkt het wel een euthanasielobby te zijn die geen tegenspraak duldt en overtal een vrij podium krijgt om anderen zwart te maken, in de rechtzaal, in de media, enz..

  Nooit mag er enige kritiek geuit worden op het steeds maar uitbreiden van een wet en haar kritiekloze verdedigers ervan, die toch gevaarlijke kantjes heeft.

 18. Liliane Goovaerts (Mechelen) schreef:

  Liliane Goovaerts (Mechelen)

  Ik vind dit assisenproces een zeer spijtige zaak.
  Pijnlijk voor elke partij.
  Zo helpt het niets of niemand vooruit, integendeel.
  Tine komt hierdoor niet terug.
  Wel haar ‘naam’, voor altijd in ons geheugen, in positieve of negatieve zin, hangt af van hoe je het bekijkt.

  Dit proces zal enkel euthanasie en de wetgeving nog moeilijker maken.

 19. Pascale De Block schreef:

  Pascale De Block (Lokeren)

  Als je dit allemaal leest…
  Als de familie er bij was en ze vonden het niet terecht, waarom zijn ze dan niet tussenbeide gekomen?

 20. Ingrid Meul schreef:

  Ingrid Meul (Belsele)

  Wat dat meisje allemaal heeft meegemaakt, erg.
  Hoop een vrijspraak voor de dokters.

 21. Caroline Van Herck schreef:

  Caroline Van Herck (Mortsel)

  Respecteer toch gewoon de keuze van een diepzieke vrouw.

 22. Michel Berger schreef:

  Michel Berger (Genk)

  Het spijt me, maar ik heb moeite met deze voorstelling van zaken.
  De vooringenomenheid ten aanzien van de dokters klinkt overal door.

  Waar blijft de klacht ten aanzien van de vriend die haar aan de drugs hielp?

  Waarom zouden dokters (of familie) uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor een leven dat slecht afloopt bij iemand die zich aan drugsgebruik begeeft?

  Het is echt niet zo dat de waarschuwingen daartegen onbekend zijn.

  Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid.
  Als Tine niet gevraagd had om euthanasie, dan zouden dokters daar niet op ingaan.

  Als Tine per se dood wilde, waarom doet ze dat dan door er anderen in te betrekken?
  Ik weet dat dit hard gaat klinken, maar ze kon zich toch zelf dood drogeren?
  Of gewoon stoppen met eten?

  Mijn mening is dat iemand die zijn leven beu is, daar geen anderen moet in betrekken die dan achteraf de verantwoordelijkheid in de schoenen geschoven krijgen.

  Etiketten als autisme en borderline zijn geen excuus om eigen verantwoordelijkheid van zich af te schuiven.

  De enige bedenking die ik ten aanzien van dergelijke dokters kan maken, is dat zij in mensen die levensmoe zijn, geen bron dienen aan te boren om een inkomen te hebben.

  In zover dat het geval zou zijn, zijn ze schuldig aan parasitisme.
  Maar niet aan de doodswens van Tine.

  Trouwens,
  waar blijft de verantwoordelijkheid van degenen die een dergelijke wet hebben ingesteld?

  • Vergucht Franswa schreef:

   Franswa Vergucht

   Dit is té lomp om van repliek te dienen.
   Misschien moeten we het hier sereen houden en dergelijk onzin verwijderen.

 23. Fabienne Torfs schreef:

  Fabienne Torfs (Duffel)

  Als ik dit lees kan ik me niet van het gevoel ontdoen dat wat daar gebeurd is niets met euthanasie,
  in de ware betekenis van het woord,
  te maken heeft
  maar met opzettelijke doding vanuit een zeker zelfbelang van de psychiater
  en de VZW die zij beheerde,
  vermengd met een amateurisme en onbekwaamheid van de betrokken artsen.

  Dit is duidelijk een geval apart
  dat hopelijk niet wordt aangegrepen om het debat over euthanasie
  of waar het echt voor moet staan, te bemoeilijken.

  • Vergucht Franswa schreef:

   Franswa Vergucht

   Ik die dacht dat we het sereen konden houden,
   maar neen hoor “uit zelfbelang van de psychiater’.
   Hoe dom en onbekwaam kan je zijn?

 24. Brigitte Melon schreef:

  Brigitte Melon (Heers)

  Deze tekst valt zwaar hoor.
  Wat heb ik te doen met deze familie.

 25. Tinny Mast schreef:

  Tinny Mast (Hasselt)

  Weet je, ik vind dat de zus haar uitspraak wel heel frappant.
  Ze is blijkbaar gespecialiseerd in geestelijke gezondheid?
  Want haar zus had kunnen genezen van die laatste depressie, zegt ze.

  Ze moet zich melden bij onze professors, dan kan ze die mensen leren hoe je dat kan weten.

  Het hele leven van de zus Tine wordt nu blootgelegd.
  Ik vind dat eerroof.
  Echt waar, het doet me echt pijn.
  Ik voel me er heel verdrietig bij.

 26. Kris Borremans schreef:

  Kris Borremans (Grimbergen) reageert:

  Sterke getuigenis van de zus.
  Veel sterkte aan de familie.
  Deze euthanasie had niet moeten gebeuren.
  De dokters hadden deze jonge vrouw nog niet moeten afschrijven.
  Trieste zaak, ook voor de dokters.

 27. Anny De Cock schreef:

  Anny De Cock (Tremelo)

  Schandalig!
  Het is gemakkelijk om iemand te veroordelen van wat er is gebeurd,
  het zou veel beter geweest zijn dat ze hun kind, zus en.. hadden bijgestaan en geholpen tijdens haar kindertijd
  en in haar verdere leven dan nu de mensen die haar probeerden te helpen hun leven kapot te maken.

  Is het spijt of iets anders dat ze stuwt?
  Het was Tine haar wens om te sterven,
  dat zij ruste in vrede
  en laat de dokters vrij
  en zich verder inzetten voor noodlijdenden.

 28. danny mackelbergh schreef:

  Danny Mackelberg (Oostende) seint ons:

  De dame was toch voldoende volwassen om zelf uit maken wat ze wil.
  Ook als drie dokters haar wens volgen, meen ik dat er niets fout is gebeurd.

  .

 29. Renaat Schraepen schreef:

  Renaat Schraepen uit Genk

  Nu creëren ze geen opzettelijke procedurefouten zoals bij zware criminelen!

 30. John Veekemans schreef:

  John Veekemans (Boechout)

  Een proces van de politiekers en katholieken.
  Een proces dat niet mocht bestaan.
  Voor niemand die daar zit.

 31. Raymond Thielens schreef:

  Raymond Thielens (Temse)

  Ook druk van de clerus.
  Stockman, die nu in Rome zit, vroegere baas van Broeders van Liefde.

 32. Jan De Wilde schreef:

  Jan De Wilde (Torhout)

  De familie was erbij en had het toch kunnen stoppen op het ogenblik dat ze vonden dat het fout liep?

  Ik vind dit vreselijk voor de artsen,
  ook al snap ik de emoties van de familie,
  dit lijkt buiten alle proportie met inderdaad het risico dat je boven aanhaalt.

 33. Iris Verwerft schreef:

  Iris Verwerft (Booischot)

  Als een persoon in volle gezondheid van geest beslist om uit het leven te stappen, wie zijn wij dan om dit te verbieden?

 34. Eddy Adriaenssens schreef:

  Eddy Adriaenssens uit Wilrijk

  Inderdaad, hier klopt iets niet.

 35. Liliabe Goovaerts schreef:

  Liliane Goovaerts (Mechelen)

  Ik vind het heel raar dat men het eerst OK vond,
  nadien ommekeer van 180° en naar Assisen!

  Versie familie tegenover vrienden, hoe ze haar meemaakten, verschilt ook dag en nacht.
  Hopelijk geen straf voor die dokters.

  Zal wel weer een gedoe worden in de media:
  de euthanasiewetgeving en psychisch lijden.

 36. Annemieke Smeyers schreef:

  Annemieke Smeyers uit Merksem

  Degoutant dat euthanasie daarmee in een slecht daglicht komt!

 37. Ingrid Meul schreef:

  Ingrid Meul (Belsele)

  Geen sympathie voor die familie.
  Tine zou dit zeker niet appreciëren.

 38. Tinne Van Acoleyen schreef:

  Tinne Van Acoleyen (Grand-Halleux)

  Ik noem dat een schande.
  Daar steekt méér achter.

 39. Joanna Bolsius schreef:

  Joanna Bolsius (Gent)

  Geen sympathie voor deze familie.
  Ook niet voor het gerecht deze zaak voor het Hof van Assisen bracht.

 40. Jeffke Camps schreef:

  Jeffke Camps uit Hasselt

  Trieste zaak..
  ik ben niet in de zaal,
  maar wat ik in de media van getuigenissen erover heb kunnen beluisteren,
  van de zijde van haar vrienden,
  staat enorm in contrast ten opzichte van wat ik hoorde aan familie-zijde.
  Wat wil de familie eigenlijk bereiken?
  Ik begrijp er weinig van!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"