LIT 14 – Alice Nahon (1921) – “Het is goed in ’t eigen hert te kijken”

AVONDLIEDEKE III


’t Is goed in ’t eigen hert te kijken
Nog even vóór het slapen gaan,
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hert heb zeer gedaan;


Of ik geen oogen heb doen schreien,
Geen weemoed op een wezen lei;
Of ik aan liefdelooze menschen
Een woordeke van liefde zei.


En vind ik in het huis mijns herten,
Dat ik één droefenis genas,
Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom één hoofd, dat eenzaam was;


Dan voel ik op mijn jonge lippen,
Die goedheid lijk een avond-zoen…


’t Is goed in ’t eigen hert te kijken
En zóó z’n oogen toe te doen.


door
Alice Nahon
‘Op zachte Vooizekens’
uit 1921