Questies

51 – Wablief? Al 170 rechters te kort? Het is dus NIET de schuld van het Hof van Assisen

23 mei 2018  

Interessant stukje, vandaag (22/5/2018) op de frontpagina van De Tijd waar Lars Bové cijfermateriaal laat afdrukken over het schandalig groot te kort aan rechters, te beginnen met het cijfer 170 op Belgisch niveau.

“Wel of geen Hof van Assisen?” heeft er dus niets mee te maken want daar volstaan 3 (drie) rechters.

Rechter, wie wil dat nog worden in de drijfzandwereld van Justitie?

Hoewel de plaatsen openstaan, biedt vrijwel niemand zich aan.


Zo wordt het Groot Nieuws als in Antwerpen Alexandra Van Kelst,
de onovertroffen Mechelse diva van het parket-generaal
en gevreesd als openbaar aanklaagsters op het Hof van Assisen,
overstapt naar de zetel.


Misschien omdat serieuze, gewetensvolle parketmagistraten zich niet meer kunnen vinden in de schertsprocessen die, moord of geen moord, voor opgejaagde correctionele rechtbanken worden gehouden en waarin leden van het parket-generaal toch moeten meedraaien?


Alexandra is niet alleen.

Ook Tom Van den Hende van het Hof van Beroep Gent
die de comingman voor het Hof van Assisen was,
is daar nu weg.
Hij legde deze week de eed af als
… onderzoeksrechter in opvolging van Jacques Poppe,
nu met rust,
goddank nog geen eeuwige rust.


Bon, wat nu?

Dan maar weer rekenen op vervangrechters, in het barokke juridisch jargon “plaatsvervangende rechters” genoemd?

Vervangrechters zijn meestal advocaten, notarissen of professoren die invallen waar écht nodig,
dat wil zeggen: heel dikwijls.

We vinden ze in overal
en in overtal
in vredegerechten,
politierechtbanken,
arbeids- en handelsrechtbanken,
rechtbanken van eerste aanleg,
ja zelfs hoven van beroep.


En op het Hof van Assisen hebben we de jongste jaren steeds vaker te maken met rechters die, volksgezegd, met pensioen zijn maar graag terugkeren.


Zieker dan ziek

Uit ietwat onduidelijke cijfers moeten we begrijpen dat België vrijwel evenveel lekenrechters (1.532) als beroepsrechters (1.557) heeft.

Of is er hier een begripsverwarring tussen vervangrechters en lekenrechters?
Of worden deze begrippen als synoniem gebruikt?

In de rechtbanken van koophandel zit justitie systematisch verlegen om gespecialiseerde advocaten die kranke handelsrechters kunnen vervangen.

De vredegerechten hebben honderden lekenrechters nodig.

Er moeten er veel bij komen,
zo niet zullen nog meer kamers moeten gesloten worden.

Het kapot maken van het Hof van Assisen lost deze problematiek bijlange niet op.Het wordt alleen maar erger

De balie gromt


“Vervangrechters zijn er niet om de onophoudende besparingen bij justitie op te vangen.”

Hoe meer vervangrechters, hoe goedkoper voor justitie.

In 2017 noteerde justitie bijna 300 miljoen loonkosten voor beroepsmagistraten.
Minder dan 2 miljoen daarvan was bestemd voor de vervangrechters.
Die krijgen geen vergoeding, tenzij ze voltijds een beroepsrechter moeten vervangen.
Dan worden ze beloond met een half loon.

Lars Bové:
”Het Belgische systeem met plaatsvervangende rechters ligt ook internationaal onder vuur vanwege het risico op een schijn van partijdigheid en belangenconflicten als een advocaat pleit in de zaal waar hij soms rechter is.”

Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu:

-“De kritiek op het systeem is systeem gegrond.”
-“Het vertrouwen in justitie staat onder druk omdat een goed en transparant systeem voor plaatsvervangende magistraten ontbreekt.”Reageren niet meer mogelijk.

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"