Grote Processen

Advocaten willen correctionele moordprocessen nietig laten verklaren, te beginnen de affaire Van der Borght

16 april 2018  

Gust Verwerft
Maandag 16 april 2018


In 2016 en 2017 werden tientallen, geschat 150, dossiers over moord en doodslag richting Hof van Assisen en volksjury haastig omgeleid naar de haast-spoed-slordigheid van de correctionele rechtbank en het Hof van Beroep.


Dit kon na het volksverraad van 80 van de 150 Kamerleden die, op dictaat van de N-VA, op 5 februari 2015 de ondertussen geamputeerde Potpourri II-wetten van justitieminister Koen Geens goedkeurden.

Eind 2017 maakte het Grondwettelijk Hof eindelijk een einde aan deze verkrachting van de Grondwet.


Een antwoord,
maar onvolledig

Maar wat met alle lopende procedures of vonnissen die werden uitgesproken, haaks op de Grondwet?

Het Grondwettelijk Hof had het daar moeilijk mee.
Moest alles dan nietig worden verklaard?
Alles laten overdoen voor een volksjury binnen het Hof van Assisen?

Immers, processen en uitgesproken straffen verwijzen in de motivering naar wetten die ondertussen niet meer bestaan.

“Geen reparatie met terugwerkende kracht, alles blijft zoals het was.”
Dit is de teneur van een recente beslissing van het Grondwettelijk Hof, op dat moment in grote gewetensnood.


Het Grondwettelijk Hof locuta, causa finita?
Nee, niet alle advocaten leggen zich daarbij neer.

De sterksten,
de verstandigsten
en de moedigsten blijven aandringen om,
ook na een uitspraak van de correctionele rechtbank,
hun dossier toch tot voor een volksjury te manoeuvreren.

Eerst voor het Hof van Beroep,
daarna richting Hof van Cassatie
en, zo nodig, het Europees Hof.


Argument: iemand een moord ten laste leggen en hem niet naar een volksjury maar naar een correctionele rechtbank verwijzen is een schending van het Europees justitieartikel 6 (EVRM) en artikel 150 van de Grondwet.


The Final Count Down

Om te beginnen, nu maandag 16 april voor het Hof van Beroep in Gent.
Een annex in het ophefmakende dossier van de opritmoord in Schellebelle anno 2011.

Een vader vond binnen de familie 6 vage personages bereid om de huurmoord op een zogeheten losbandige zoon uit te voeren.

Kristiaan Vandenbussche
en Julie Vandenbogaerde,
advocaten van gereputeerde kantoren in Gent en Kortrijk,
hebben
voor hun invalide cliënt Prosper Van der Borght (1941)
conclusies neergelegd
om zijn correctionele veroordeling in Dendermonde in de herfst 2017 tot 26 jaar,
als opdrachtgever voor de moord op zijn zoon Eddy Van der Borght
op de oprit van hun aannemersbedrijf in Wichelen op 11 juli 2011.


Een datum liegt niet

Ja, deze affaire is al 7 jaar bezig
en wordt pas nu in graad van beroep behandeld.
Toch niet de schuld van het Hof van Assisen?
Het dossier is daar nooit geweest.

De advocaten argumenteren dat ze hun verdediging hadden afgestemd om een assisenprocedure en maken in hun conclusies een interessante opsomming van de dossierdata waarin het parket-generaal het dossier behandelde als een rijpend assisendossier om dan plots allerhande vertragende manoeuvres in te zetten totdat Potpourri II de verwijzing naar de correctionele rechtbank mogelijk maakte.

Het worden nog boeiende tijden.


 

, ,


Meer info


Reageren niet meer mogelijk.

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"