17/02/2020 – En ze zullen niet rusten tot het Hof van Assisen weg is…

Hebt ge die zeveraar in de Zevende Dag bezig gehoord?
Over het Hof van Assisen dat weg moet
“wegens niet meer van de tijd”,
“wegens onbekwame juryleden”,
“wegens veel te lang duren”
enz….

Moest het terroristenproces NIET voor een Hof van Assisen komen,
dan zal het even lang duren voor een correctionele rechtbank (Kasteelmoord),
daarna voor het Hof van Beroep,
daarna Hof van Cassatie, enz…

En uitgerekend nu is er weer die vreselijke politica van N-VA om
in volle achterbaksheid
de VOLLEDIGE afschaffing van het Hof van Assisen te eisen.

Het terroristenproces,
noem het een oorlogsproces,
met duizenden partijen,
overstijgt inderdaad onze juryprocedure.

Maar dit mag geen reden zijn om Assisen af te schaffen.
Dat is het achterbaks achterliggend plan.