Assisen Vlaanderen, Dialoog

“Assisen te duur? Nee, dat houdt geen steek!” (Marc Verhelst, advocaat-generaal Hof van Beroep)

13 januari 2016  

Kayan_OA Marc Verhelst 01Marc Verhelst (Wilrijk, 1961, bio) behoort tot de bovenlaag van de magistratuur. Als advocaat-generaal bij het Hof van Beroep Antwerpen-Limburg nauw betrokken bij de werking van het Hof van Assisen.


Zijn naam blijft onverbreekbaar verbonden met geruchtmakende processen waarin hij tussen 2000 en 2006 vijftien maal optrad als een openbaar aanklager die weinig woorden nodig had om de ingewikkeldste intriges of verwarrende procedures tot de naakte eenvoud te herleiden, zoals in de beruchte affaire Els Leemans en de gruwelijke moord op Gert Van Roy, de barman van de golfclub in Lille.


1

Bergs_Marc Verhelst 01“Ik zou liever méér dossiers voor het Hof van Assisen zien komen, zeker de zaken waarbij ernstig geweld te pas komt. Zo kunnen de daders zwaarder gestraft worden dan bij de behandeling voor een correctionele rechter.”

 

 

1
Processen voor het Hof van Assisen te duur?
Nee, dat argument houdt geen steek.

Uiteraard zijn processen over de zwaarste misdrijven het duurst, ongeacht het niveau van afhandeling.

2
In om het even welk strafproces geven de kosten van deskundige onderzoeken (medisch, bouwkundig, DNA), van telefoonkosten (tapmaatregelen) en van internationale rechtshulpverzoeken de doorslag.

3
De beperkte vergoeding voor de juryleden is slechts een minimale fractie van de kostprijs van een proces.

4
De kosten van beveiliging bij mega-processen zijn niet onaanzienlijk.
Maar deze beveiligingskosten zijn niet groter bij processen voor het Hof van Assisen dan bij andere “belangrijke” strafprocessen voor andere rechtbanken.

5
Assisenprocessen kunnen korter door het beperken van de moraliteitsverslagen en door het beperken van de spreektijd van de burgerlijke partijen.


2

Afgh_jury

Ik ben pro het Hof van Assisen en een volksjury en daar zijn veel argumenten voor.

1
De uitspraken van juryrechtbanken worden zelden gecontesteerd en hebben een groter draagvlak bij de bevolking.

Als we de statistieken – voor het rechtsgebied Antwerpen- Limburg – natrekken van de laatste 25 jaar, zijn er geen zaken waarin de volksjury zich schromelijk vergist heeft.

2
Bergs_N_OA_Verhelst 01De behandeling van een proces voor het Hof van Assisen is continu en daarom worden er zelden procedureargumenten gebruikt, waardoor het debat zich focust op de essentie.

Het ‘procedurepleiten’ wordt niet beloond.

3
Na afloop van een proces voor het Hof van Assisen, zijn de meeste juryleden ambassadeurs geworden van justitie.
Aldus is de juryrechtspraak een troef voor justitie in het algemeen.

4
Last but not least worden er bij assisenzaken strengere straffen uitgesproken dan bij correctionele zaken.
Lille_OAVerhelstMarc

Ik vrees dat bij een algemene correctionalisering, wat de huidige minister Koen Geens nu van plan is, de strafmaat voor daders beduidend lager zal liggen en het risico op recidive dus groter – omdat ze veel vlugger vrijkomen.

5
Als ge spreekt met niet-professionele beoefenaars van het strafrecht, blijkt dat de meeste mensen sterk ontgoocheld zijn in “het gerecht” omwille van te milde straffen voor echte criminelen en boosdoeners.

6
Zulke milde straffen die vooral rekening houden met het individueel belang van de dader, tasten het natuurlijk rechtvaardigheidsgevoel aan van de zorgzame ‘law-abiding citizen’.


3

Leila_panoJury

Het verleden bewijst het: een volksjury kan langlopende processen aan.

1
Er zijn voorbeelden te over van zeer langdurige processen met tientallen te beantwoorden vragen door de jury, die tot een goed einde zijn gekomen.

2
Ik weet niet waarom er wordt getwijfeld aan de intelligentie van een volksjury.
De geletterdheid van de bevolking is er de laatste jaren met rasse schreden op vooruit gegaan.

3
Als het Openbaar Ministerie in het rekwisitoor op een heldere wijze uitleg geeft over de misdrijven en de juridische begrippen, kan om het even welke uitgelote volksjury met kennis van zaken oordelen.

4
En wat die emoties betreft: mijn persoonlijke ervaring heeft geleerd dat de juryleden zich niet laten misleiden door hun emoties, zeker niet op het ogenblik van hun oordeel over schuld.


4

P_Mercu_OA520

Jawel, er kan iets ten goede worden veranderd aan de procedure.

1
Ik denk dan zeker aan de afschaffing van de laatste hervormingen zoals de dubbele start van het proces en het systeem van de enveloppe die door de jury aan de griffier moet worden gegeven, enz.

2
Hof van Assisen laatste stukje democratie? Laat het me zo stellen: het is een onderdeel van de rechtstreekse democratische macht van de burger. Het afbouwen van rechtstreekse democratische inspraak is een verlies voor ons democratisch bestel.


P_CoverJanssen520AReageren niet meer mogelijk.

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"