Assisen Leuven

53 – Rondo voor psychiaters en psychologen – Hoe geleerder, hoe onnozeler

28 september 2016  

Als de processen voor het Hof van Assisen deze eeuw naar de vaantjes werden geholpen, dan hebben de doortochten van de gedragsdeskundigen, zoals de stoet onderbetaalde psychiaters en psychologen, daar veel mee te maken.


Ik heb de Gouden Eeuw van het Hof van Assisen meegemaakt en toen kwam een psychiater – altijd dezelfde – eventjes in de zaal om, in eer en geweten, te verklaren dat de beschuldigde niet gek was.
Dat volstond.


Daarna is een kwalijke evolutie ontstaan waarbij men de psychiaters en psychologen allerhande verantwoordelijkheden opsolferde, zoals de zogeheten risicotaxatie.

Een moeilijk woord om de aard van gevaarlijkheid van de beschuldigde aan te duiden, naar de toekomst toe.
Allemaal overbodig.
Een volksjury kan best zelf oordelen over de persoonlijkheid van een beschuldigde en hoeft daarin niet tegengesproken te worden door de geleerden.

In mijn boek “Kim De Gelder, te zot om los te lopen” zet ik alle elementen daarover op een rij.

Deze rapporten kunnen worden vergeleken met voorbedrukte bestelbons. Alleen de naam van de beschuldigde moet worden ingevuld.


Rapport naar de geestesgesteldheid van Christian Platevoet
Eddy Trippas, klinisch psycholoog
Rudy Verelst, psychiater

 

Uit de conclusies van Eddy Trippas

Persoonlijkheidskenmerken van Christian Platevoet:

Opmerking gust verwerft: we laten het teveel aan blablabla weg

“… boosheid, wrok, wantrouwen, norsheid, geïrriteerdheid, overgevoeligheid ten aanzien van kritiek en eisen van anderen en zijn projectie van schuld naar anderen toe.”

“… gefocust op hoe hij gekwetst en verwaarloosd is, hoe anderen in gebreke zijn gebleven en hoe hij zichzelf kan beschermen of eventueel wraak nemen.”

“… verhoogde waarde op schaal 6 (psychopathische deviatie): sociale vervreemding en zelfvervreemding.”

“Hij lijkt te geloven dat andere mensen hem niet begrijpen en dat hij het hard te verduren heeft in het leven.”

“… betekenisvolle aanwijzing van obsessiviteit.”
“… moeilijkheden in het nemen van beslissingen.”
“… rigide en een hekel aan veranderingen.”

Hij komt naar voor als niet-impulsief.
Hij zou in staat moeten zijn een impuls, aandrang of verleiding te weerstaan.

Uit een andere test (sic) blijkt evenwel dat hij emotioneel labiel is en moeite heeft om zijn driften te beheersen.

Zwijgen kan niet verbeterd worden

In zijn vrij verhaal aan de psycholoog stelt Christian Platevoet dat hij na de feiten geprobeerd heeft om zelfmoord te plegen.

Zo zou hij de dag na de feiten geprobeerd hebben om zijn polsen over te snijden met een afgebroken plastic lepeltje.

Zo te lezen in het rapport gelooft de psycholoog daar de ballen van.
“… buiten beperkte suïcidale gedachten en een stuntelige poging in de periode na het delict, heeft hij nooit geprobeerd een einde aan zijn leven te maken.”

De geleerde justitie-psycholoog vindt dat hij het zo moet samenvatten:

“… een gemiddeld intelligentieniveau.”
“… beschikt over voldoende verstandelijke vermogens om de rechtsregels te kennen en de draagwijdte van zijn gedrag en de implicaties ervan in te schatten.”
“… geen cognitieve flexibiliteitsstoornis (sic) of geheugenproblemen.”

“… De buitenechtelijke relatie van zijn partner ervaarde hij als een persoonlijke krenking.”

“… gewetensontwikkeling normaal.”
“… persoonlijkheid gekenmerkt door achterdocht en wantrouwen over de motivatie van anderen.”Het kan altijd nog erger

Na het gezeur van de psycholoog, het stereotiepe gezaag van de psychiater.

Uit de conclusies van psychiater Rudy Verelst:

“… betrokkene lijdt niet aan een majeure stemmingsstoornis, die zijn oordeelsvermogen zou hebben aangetast of zou aantasten.”

“… geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een impulscontrolestoornis in psychiatrische zin of een middelenproblematiek, die betrokkenes oordeelsvermogen zouden hebben aangetast of zouden aantasten.”

“Hij lijdt niet aan een persoonlijkheidsstoornis in psychiatrische zin.”

“Hij beschikt over voldoende ego-sterkte om de gevolgen van zijn gedrag in te schatten en te controleren.”


,Reageren niet meer mogelijk.

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"