Assisen Vlaanderen, Justitie, Questies

Walter Van Steenbrugge: Het grote gelijk van het Grondwettelijk Hof over … Hof van Assisen

2 januari 2018  


Advocaat Walter Van Steenbrugge vindt dat het Grondwettelijk Hof groot gelijk had niet te aanvaarden dat de potpourri II van justitieminister Koen Geens het Hof van Assisen en de volksjury wegmoffelt.


Advocaat Johan Heymans, erudiet medewerker bij Walter Van Steenbruggel en lid van de Liga voor Mensenrechten.


Mr. Johan Heymans, erudiet medewerker in onze strafcel en lid van de Liga voor Mensenrechten, trok in naam van de Liga naar het Grondwettelijk Hof om een gedeelte van de Potpourri II wet in strijd te laten verklaren met de Belgische Grondwet en enkele artikels van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.


Op 18 oktober 2017 pleitte mr. Heymans voor het Grondwettelijk Hof
en op 21 december 2017 gaf het Grondwettelijk Hof hem gelijk
(lees hier het arrest).


Auteur:
Walter Van Steenbrugge

“… Zo werd beslist dat de hervorming van het hof van assisen een onwettige omzeiling vormt van de Belgische Grondwet waarin, in het artikel 150, nog steeds wordt bepaald dat de zwaarste misdrijven door een hof van assisen en een jury moeten worden beoordeeld.


De Potpourri II-wet, eerder dan die grondwets-bepaling aan te passen, probeerde er – door in te zetten op een zeer brede interpretatie van het begrip “verzachtende omstandigheden” – de facto voor te zorgen dat er quasi geen zaken meer naar assisen zouden worden doorverwezen.


Dit vormt niet alleen een ongrondwettelijke omweg maar resulteert ook in een dermate brede interpretatie van het begrip “verzachtende omstandigheden” dat er een reëel risico ontstaat op arbitraire en sterk uiteenlopende beslissingen tot (al dan niet) verwijzing naar assisen.


Er kan onder meer niet langer gegarandeerd worden dat personen die zich in eenzelfde situatie bevinden ook op een gelijke manier behandeld zullen worden bij de beoordeling van de noodzaak tot verwijzing naar het hof van assisen.


Verder stelde het Grondwettelijk Hof zich ook de vraag in welke mate de correctionalisering in dergelijke omstandigheden nog echt in het voordeel van de verdachte speelt aangezien hij voor een correctionele rechtbank in bepaalde gevallen een hogere gevangenisstraf riskeert dan wat hij als minimale gevangenisstraf voor het hof van assisen zou hebben kunnen krijgen….”


Méér
Walter Van Steenbrugge
over arrest Grondwettelijk Hof 21/12/2017

Gent/dinsdag/27 december 2017

, ,


Meer info


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"