Literatuur

LIT 39 – Willem Elsschot (1903) – “Ik heb u altijd zo veel leed gedaan”

21 november 2017  

Fine is de echtgenote van Fons De Ridder, in de literatuur Willem Elsschot (1882-1960).
Hij is 21 en schrijft dit gedicht voor en over haar.

Fine Scheurwegen werkte mee in de zaak van de ouders Elsschot.

In 1900 maakte hij haar zwanger.
Hij was toen 18 jaar.

In 1901 beviel ze van de zoon, Walter De Ridder.
In 1908 huwden Fine en Elsschot.


 

 


Aan Fine

Ik heb u altijd zoveel leed gedaan
Mijn mager lief en u toch zo doen lijden;
Ik heb u steeds de vrome vree doen mijden
Die gij kondt vinden op uw levensbaan.


En ‘k zie u bleek, met moede schreden gaan,
Kalm en beslist u klemmend aan mijn zijde,
Gelovend volgend waar ik u ook leide
En nooit herdenkend wat ik heb misdaan.


Gij zijt een beeld van ’t goede dezer wereld,
Het helder lichtend goddelijk ware
Dat niet kan tanen daar het eeuwig is.


En door uw tranen luisterlijk ompereld
Zie ik u schitterend door ’t leven varen,
In stille trots torsend uw droefenis.

(Antwerpen, 1903)

,


Meer info


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"