Gebeitelde Woorden, Opinie

Ex-onderzoeksrechter Walter De Smedt:“Een duistere macht? De rijkswacht?”

28 oktober 2017  

Walter De Smedt heeft het allemaal meegemaakt.
Als rechter, als onderzoeksrechter, als lid van het comité P en het comité I

Zijn visie:

“De parlementaire bendeonderzoeken konden het niet ontkennen.
Uit de onderzoeken bleek dat er ‘een duistere macht’ achter de feiten zat.

Maar noch de parlementaire noch het gerechtelijk onderzoek konden tijdens de dertig voorbije jaren ontdekken wie die duistere macht uitoefende.

In andere soortgelijke moorddossiers is dat intussen wél gebeurd.
De moord op Julien Lahaut en de moord op Patrice Lumumba.
Ze werden ‘gecommanditeerd’ door hetzelfde ‘establishment’ en uitgevoerd door gelijkaardige parallelle netwerken.

Bovendien kwam de waarheid in deze dossiers niet door één of ander officieel onderzoek naar boven.
Zonder wetenschappelijk onderzoek en onderzoeksjournalistiek was het ook daarin bij ‘een duistere macht’ gebleven.

Dat onze justitie de laagste score haalt in een bevraging naar de geloofwaardigheid van onze instellingen, hoeft dus niemand te verwonderen.

Er moet ook een andere les uit getrokken worden: laat ons niet naïef zijn.


Aan woorden geen gebrek

In zijn interpellatie in het parlement verklaarde de justitieminister dat hij enkel kan ter kennis brengen wat de procureurs-generaal hem voorschrijven.


Daardoor weten wij nu dat de identificatie van de reus en de mogelijke piste van de ontwrichting van de staat ‘een interessante piste is’.


De parlementairen luisterden er naar alsof het een toespraak op een begrafenis was.

Zijn er dan geen vragen waarop kan worden geantwoord zonder het onderzoek te schaden of de rechten van de betrokkenen in het gedrang te brengen?

De piste van Chris(tiaan) B. uit Dendermonde, alias Bonno, is reeds heel wat langer gekend dan vandaag.


En dan, 10 jaar later

Tien jaar na de feiten kwam Bozidar Junior ermee naar buiten.


Hij werd opnieuw ondervraagd en haalde de foto van de man uit een line-up.
De man op de foto was een rijkswachter.


Maar Bozidar Junior werd afgewimpeld.

“De speurders die zich ontfermden over de Bende van Nijvel hebben er onderzoek naar gedaan en zeiden mij dat hij niets met die feiten te maken had”, zegt hij.

Sindsdien heeft hij niets meer gehoord (VRT-nieuws, 23 okt 2017).


Volgens Het Nieuwsblad dook de naam van de intussen overleden ex-rijkswachter al in 1999 op in het onderzoek, nadat de speurders een jaar eerder een tweede reeks affiches hadden verspreid met robotfoto’s van de Bendeleden.


Enkele van de 1.300 tips die toen binnenkwamen, zouden gewezen hebben op de sterke gelijkenis tussen robotfoto nummer 19 en C.B. Bovendien matchte zijn profiel, onder meer als voormalig lid van de elite-eenheid van de Groep Diane.


Twee vragen

Het is de opdracht van het parket en de onderzoeksrechter om de bewijzen te verzamelen en de daders te vatten.


Daarover gaat de geheimhouding van het gerechtelijk onderzoek.


Er is evenwel nog een andere opdracht: er voor te zorgen dat er geen ‘disfuncties’ ontstaan of voortbestaan in de werking van de openbare diensten.

Dat is ook de verantwoordelijkheid van de justitieminister.

Het is nu niet alleen de vraag wie de moorden heeft begaan of wat er de bewijzen van zijn.

Het is evenzeer de opdracht van de parlementairen om de justitieminister te interpelleren over zijn bevoegdheid:

Wat hebben de speurders gedaan met de informatie die zij reeds langer hadden over ‘de reus’?
Welke gevolg is daaraan gegeven?
Welke onderzoeksopdrachten werden uitgevoerd?


De onderzoeksrechter, wat weet hij echt?

De verantwoordelijkheid voor het gerechtelijk onderzoek ligt bij de onderzoeksrechter.

In de andere moorddossiers – de zaak Lahaut en het Lumumba-dossier – is gebleken dat de onderzoeksrechter niet alle informatie kreeg waarover de enquêteurs beschikten.


Dit verklaart grotendeels waarom er in de onderzoeken geen vooruitgang werd gemaakt.


Het maakte zelfs de kern van de problematiek uit in het Dutroux-onderzoek.


Het comité P paste zijn verslag aan om de bekentenissen van de rijkswachters over het achterhouden van de operaties Othello en Décimes voor onderzoeksrechter Doutrèwe verborgen te houden.

Er zijn overigens meer dossiers waarin ‘disfuncties’ van de rijkswacht voor de onderzoeksrechter werden verborgen of onderzoek daarover werd onmogelijk gemaakt.

Ik denk aan de operaties Antwerp Tower en Rebel en het geheim politie-samenwerkingsakkoord tussen de rijkswacht en de Turkse overheden.

Vraag is dus wat aan onderzoeksrechter Martine Michel over de piste van de reus werd ter kennis gebracht.

Reden te meer dat deze onderzoeksrechter van bij het begin aandacht had voor de piste van de ontwrichting en zij het lastig heeft gehad om niet van het dossier te worden gezet.


Antwerpen/vrijdag/27/oktober/2017


, ,Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"