Justitie, Questies

Sven Mary heeft gelijk in de zaak Abdeslam, maar hoeveel?

12 februari 2018  Procedurefouten in grote dossiers zoals die rond Salah Abdeslam zijn na de jongste wet op de zuiveringen van fouten praktisch niet meer mogelijk. Behalve als het gaat om inbreuken op de taalwetgeving. De taalwetgeving is het cement waarop de staat België/Belgique is gebouwd.

Caroline Van den Berghe (vrtNWS) legt het uit
En zij niet alleen

Lees meer … 

Brussel/woensdag/7 februari 20181 reactie

 1. Doc. Luc Lamine uit Rotselaar schreef:

  SVEN MARY HEEFT TE WEINIG GELIJK

  Meester Sven Mary stelde dat de deken van de onderzoeksrechters die gespecialiseerd zijn in terreurzaken in het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel (waar onderzoeksrechters uit Brussel, Leuven en Nijvel toe behoren), zijn beschikking – tot aanwijzing van een onderzoeksrechter gespecialiseerd in terreurzaken op vordering van de federale procureur- had moeten opstellen in het Nederlands en beroept zich daarvoor op “artikel 12”. Artikel 12 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Taalwet Gerechtszaken) bepaalt: “De ambtenaren van het openbaar ministerie en de onderzoeksrechter maken voor hun daden van rechtsvervolging en van onderzoek, gebruik van de taal voorzien in strafzaken voor de rechtbank waartoe zij behooren.”

  Een daad van vervolging of onderzoek is een bevel
  uitgaande van een tot onderzoek of vervolging bevoegde overheid
  (Cass., 16 april 1997, P961112F, AC, 1997, 188),
  die tot doel heeft bewijzen in te winnen
  of de zaak in staat van wijzen te brengen
  (Cass., 4 september 1967, AC, 1968, 15),
  m.a.w. zorgen dat ze aan de bevoegde rechter kan worden voorgelegd.

  De deken van de onderzoeksrechters onderzoekt de zaak niet.
  Hij kan ze dus ook niet in staat van wijzen stellen.

  Het in staat van wijzen stellen gebeurt immers na
  of tenminste samen
  met het onderzoek van de zaak
  (zie voetnoot 2 onder Cass., 26 april 1983, AC, 1982-1983, 1051: “het Openbaar Ministerie dat door de wet belast is met de zorg de aanvraag te ontvangen, ze te onderzoeken en in staat te stellen en ze voor de kamer van inbeschuldigingstelling te brengen”).

  Artikel 12 van de Taalwet Gerechtszaken is dus niet van toepassing op de deken van de onderzoeksrechters die een in terreurzaken gespecialiseerd onderzoeksrechter aanwijst.

  Bij het stellen van die daad van “gerechtelijke administratie” is de deken in principe vrij de landstaal te gebruiken die hij wenst.
  Hij maakt van die keuzevrijheid geen misbruik wanneer hij een Franstalig bevel opstelt wanneer het tot hem gerichte verzoek in het Frans gesteld is.

  Artikel 43 van de Taalwet Gerechtszaken zegt wel dat – in het gerechtelijk arrondissement Brussel – de magistraten de taal van de procedure moeten kennen,
  maar dat is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid.

  De nietigheid wordt gesteld in artikel 40,
  voor alle vorige bepalingen (vóór artikel 40).

  Artikel 43 staat niet vóór artikel 40.
  En artikel 40 van de Taalwet Gerechtszaken is het enige artikel in die wet waar het woord “nietigheid” in voorkomt.

  Men kan het nakijken.
  In het bijzonder in artikel 43, § 5, tweede lid.

  Ondanks de schijn (wijziging van een wet van 1929) maakt artikel 43 deel uit van de Taalwet Gerechtszaken op een autonome manier. Bovendien: die wet van 1929 (toekenning van academische graden, nu de bevoegdheid van de gemeenschappen en dus te regelen bij decreet) voorzag ook geen nietigheid als sanctie.

  Die deken van de onderzoeksrechters behoort volgens mij – in die functie – niet tot een klassieke rechtbank.

  Hij behoort tot een vreemde en niet door de taalwet voorziene “pool” van onderzoeksrechters uit de drie gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel).

  Vanuit wettelijk oogpunt staat hij
  – in de visie van meester Mary –
  voor een onmogelijke opdracht.

  Geeft hij de beschikking in het Frans,
  dan gebruikt hij volgens Mary een verboden taal.

  Geeft hij ze in het Nederlands,
  dan gebruikt hij de taal van de procedure niet.

  Een absurde wetgeving, tenzij men de wet interpreteteert zoals hiervoor aangegeven.

  Meester Mary zocht (zoals zijn recht en plicht is) procedurefouten op een heel formalistische manier.

  Als hij de puntjes op de “i” wil zetten, dan mogen anderen ook naar puntjes zoeken om op de “i” te zetten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"