Opinie

Expert John De Wit: “Recht op waardig sterven, het staat in de wet”

24 november 2017  

Interessante redenering van John De Wit,
rustend journalist bij Gazet van Antwerpen

Dokters weigeren steeds vaker op het laatste moment euthanasie.
Een probleem, vindt dokter Wim Distelmans van de euthanasiecommissie.


Zijn oplossing: bij palliatieve sedatie dezelfde procedure toepassen als bij euthanasie.


Waardoor de macht van de medische stand nog uitbreidt.


Nee, de oplossing is iedereen, ongeacht leeftijd of problematiek, het recht geven op een waardig levenseinde door de pil van Drion ter beschikking te stellen in de apotheken zonder medische tussenkomst.


Het “recht op leven” (artikel 2 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens) is een absoluut recht.

Het levenseinde behoort nu eenmaal tot het leven.

De overheid moet dus al wat ze kan doen om dit levenseinde zo waardig mogelijk te laten verlopen.
Zonder betutteling van medici of maatschappelijk assistenten.


Momenteel interpreteert men het “recht op leven” zo dat het verbod op foltering en mensonterende behandeling (artikel 3 EVRM) wordt geschonden.


Liever dan mensen zelf te laten beslissen over hun dood door de nodige medicatie daarvoor ter beschikking te stellen – of die dood te bespoedigen als die mensen daar eerder vrijwillig toe beslist hadden -, laat men die mensen dagenlang pijn lijden.
Waarop wachten de naasten om deze artsen te vervolgen voor “schending van het verbod op foltering en mensonterende behandeling”?


Waarop wacht het parket om die artsen te vervolgen? 

Iedereen heeft recht op een waardig levenseinde.Alleen een hypocriete politieke en medische elite, die senioren in rusthuizen stopt met gigantische personeelstekorten, eten voor 4 euro per dag, één pamper per dag e.d., wil dat niet.

Zogenaamd om “morele redenen”.Reactie Désirée De Poot:
“…en alleen een naïeveling stelt voor om een zelfmoordpil in de vrije handel te brengen…”


Repliek John De Wit:

Touwen, treinen en hoge gebouwen zijn ook niet verboden.
Iedereen kan om het even welk moment en om het even welke reden onder de trein of van een hoog gebouw springen.  Maar het is een mensonwaardig systeem.

Iedereen heeft het recht om zijn leven te beëindigen wanneer hij dat wil om de reden die hij verkiest.

De overheid heeft de plicht om dat zo waardig mogelijk te laten verlopen.

Mensen die dat niét vinden moeten het immers zelf niet doen.
Ze moeten alleen mensen die dat wél vinden niet belemmeren
Immers, met andere levens hebben zij zich niet te moeien.

Dàt is nu eenmaal het recht op leven.

Geen enkel probleem mee dat de koper van zo’n Drionpil zou geregistreerd worden.
Maar hij moet ze vrij kunnen krijgen.


Reactie Paul Cordy:
”Wat is de juridische grondslag van de door jou geformuleerde plicht van de overheid?”


Repliek John De Wit:
De rechtspraak van het EHRM, artikel 2.
Een artikel dat zij verkeerdelijk interpreteren zodat het verbod op foltering in een aantal gevallen geschonden wordt.


Antwerpen – 22 november 2017


,


Meer info


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"