Gebeitelde Woorden, Opinie

Walter De Smedt: In de greep van les gens d’armes

9 oktober 2017  


Walter De Smedt weet waarover hij spreekt en schrijft.
Wat niet van iedereen in deze problematiek kan gezegd worden.

We hebben hem in Antwerpen gekend
als een durvend rechter in strafzaken,
als onderzoeksrechter,
als assessor bij processen voor het Hof van Assisen en in Brussel
als lid van Comité P
en Comité I.

Hij zetelde eveneens in het comité Franchimont
en blijft actief als vaak gelezen opiniemaker en analist voor Knack en Apache.be


Hij is uitermate bezorgd over wat Koen Geens
en diens politieke kompanen zinnens zijn met justitie.


Hij vraagt zich af wanneer we nog eens met 300.000 op straat komen voor een nieuwe witte mars.

 

Walter De Smedt:
Maandag 9 oktober 2017

 

“… niet alleen de strafrechter werd uit de procedure gezet.
Ook de burger moest hetzelfde lot ondergaan.

Wat overbleef van de aanvankelijk volledige bevoegdheid van

-het volk om zelf te onderzoeken en te oordelen,
-de onderzoeks- en de assisenjury, de opdracht om de zwaarste misdrijven te beoordelen

werd verder afgebouwd.

De volksjury-rechtspraak wordt beperkt tot enkele – door de procureur gekozen – symbolische zaken.


“… Maar ook het recht van de burger om zich burgerlijke partij te stellen
of rechtstreeks voor de strafrechter te dagvaarden
moet volgens het huidig hervormingsplan worden opgeruimd.

Dat in de rest van de wereld een assisenproces de standaardprocedure is, dat stoort het beleid niet.


“… Moet dus ook de onderzoeksrechter weg?

De wet Franchimont had de opdrachten en bevoegdheden van de onderzoeksrechter versterkt,
maar het bestaan van de onderzoeksrechter als instituut van onafhankelijke en onpartijdige rechter, botst met het huidige politieke beleid.


Zoals de afgekeurde afkoopwet de strafrechter uit het proces zette,
moet de onderzoeksrechter nu plaats maken voor een onderzoekmonopolie van de procureur.


“… Alle macht aan het centraal gezag

Ooit stelde de Rijkswacht Generaal zogeheten “Radicale Maatregelen” in het vooruitzicht.

Het is nu zo ver.

Van het oorspronkelijk onderzoek en de beoordeling door het volk blijft nog enkel een schim over.

Van de opdrachten en bevoegdheden van wie er voor in de plaats kwam, blijft nauwelijks iets over.


Van zodra de huidige hervorming zal zijn doorgevoerd,
zullen alle opdrachten en bevoegdheden in handen zijn van de vertegenwoordigers van het centraal gezag, ooit beschreven als “les Procureurs du Roi et les Gens d’Armes”.


Wat dat moet worden is nu al duidelijk.

Het lopend parlementair onderzoek op de Afkoopwet heeft er alle “disfuncties” van aangetoond.


Alle machten in de Staat werden er ernstig door aangetast, tot op het hoogste niveau.


Dat is toch niet wat de witte marsen beoogden,
evenmin wat de commissie Franchimont wou bereiken,
en in geen geval wat de Grondwet
en de supranationale regelgeving over het “eerlijk proces”
voorschrijven.


Onze Democratische Rechtsstaat is een “Schurkenstaat”, geworden.


Zelfs het smoesje dat het voortaan sneller zou gaan, wordt nu duidelijk tegengesproken.


Kijk maar eens naar de manier waarop de Kasteelmoord
wordt afgehandeld
of althans een poging daartoe.


Meer info


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"