Assisen Vlaanderen, Gebeitelde Woorden, Justitie, Justitie

19/09/2017 – Keerpunt? – De hoogste magistraten met niets dan lof voor Hof van Assisen

19 september 2017  

We hebben het enkele malen herlezen omdat we onze versleten ogen niet geloofden.
En toch staat het daar, zwart op wit.
In Gazet van Antwerpen en Aanhorigheden,
netjes gepimpt
in de editie van zaterdag 16 september 2017
en ondertekend door Sam Reyntjens
die toch een serieuze mens is.


Bovendien is het een gewente dat interviews met magistraten, lage of hoge, vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd.


We zitten dus safe als we melden dat Patrick Vandenbruwaene en Annemie Gepts geen kwaad woord weten over Hof van Assisen en volksjury, ja er zelfs de lof van zingen.


Alleen lieden die op een volksjury spuwen,
sturen zo’n dossier NIET naar het Hof van Assisen


De Besten onder de Hoogsten

Patrick Vandenbruwaene (58) is niet alleen dé procureur-generaal bij het Hof van Beroep, ressort Antwerpen én Limburg.

Hij is zelfs voorzitter van het College van Procureurs-Generaal
en van het College van het Openbaar Ministerie,
in de volksmond “de openbare aanklagers” genoemd.

Voorwaar, een belangrijk man naar wiens woord eveneens obligaat geluisterd wordt in de andere rechtsgebieden.


Redenering die ook opgaat voor Annemie Gepts (61),
jarenlang één van de beste openbare aanklagers op het Hof van Assisen
in zowel Antwerpen als Tongeren
en vandaag procureur des konings bij het samengesmolten parket van Antwerpen,
dus tegelijk ook Mechelen en Turnhout.

Plus voorzitter van de Raad van Procureurs des Konings
en,
dat ook,
lid van de Federale Politieraad.


Mooie woorden,
minder mooie daden

Hun bijzondere waardering voor Hof van Assisen en volksjury
staat dan wel haaks op de simpele vaststelling
dat hun parketten
nu al twee jaar
vrijwel geen enkel dossier erg genoeg vinden
om een verwijzing naar het Hof van Assisen te vorderen.


En zo dit vorig jaar dan toch gebeurde
door gewetensvolle openbare aanklagers
zoals Patrick Boyen, Björn Backx of Alexandra Van Kelst
dan was er nog altijd een gemanipuleerde Kamer van Inbeschuldigingstelling
om het dossier naar de correctionele rechtbank te verwijzen,
zo nodig na het verzinnen van verzachtende omstandigheden.


Zoals die affaire van de balkonmoord én foltering én gijzeling in de Graaf van Hoornestraat in Antwerpen. Krapuleuzer kan niet en toch geen Hof van Assisen.


Het recht
om
van gedacht
te veranderen

Bij die gecorrectionaliseerde processen zijn er pure moord- en gruweldossiers
waarvan wij achterover vallen omdat ze nu
in de onvolledigheid en de slordigheid
van een correctionele rechtbank op een drafje worden afgehandeld,
steeds vaker zonder een journalist in de zaal
want men moet het hoe-wat-waar-en-wanneer kunnen ruiken.


Het zou best kunnen dat zowel Annemie Gepts als Patrick Vandenbruwaene de besparingsfratsen van het ministerie van Justitie zo beu zijn, dat ze nu van gedacht zijn veranderd, helaas op een moment dat er niks meer aan kan veranderd worden.


Enfin, uit het vele gedoe dat ons op deze website niet echt interesseert, onthouden we uit het interview in Gazet van Antwerpen dat waarheidsvinding, eerlijke afweging van de feiten, enig begrip voor menselijke fouten en een vleugje mildheid bij de bestraffingen de nieuwe ijkpunten van de hedendaagse vervolgingen moeten zijn. “Het recht op een fout.”

Laat dat nu precies de dingen zijn die serieus verhinderd worden door een eeuwig personeelstekort en een gebrek aan moderne middelen.De Grote Vraag
om
het Opnieuw te Installeren

Over het Hof van Assisen citeren we eerst Annemie Gepts:
-“Ik merk nu dat er druk is om het Hof van Assisen opnieuw te installeren.”

-“Zelf heb ik er ook heel veel geleerd als magistraat.”

-“Voor een volksjury moet je zaken anders verwoorden dan voor beroepsrechters.”

Patrick Vandenbruwaene geeft de voorstanders van het Hof van Assisen, zowel magistraten, advocaten, slachtoffers en politiekers, opnieuw moed met zijn gezegdes die we letterlijk citeren:

-“Het Hof van Assisen is voor de burger een manier om kennis te maken met de werking van justitie.”

-“Ooit werd ik na een assisenproces aangesproken door een man wiens vrouw in de volksjury had gezeteld. Hij was elke dag komen kijken en hij zegde me dat hij fier was op onze justitie.”

-“Ik vind dan ook dat we voorzichtig moeten zijn.”
-“Niet alles mag in functie van het financiële plaatje bekeken worden.”
-“Besparingen is één ding, maar een goede werking van justitie is belangrijker.”

We zeggen het voort.

Hopelijk werken er op de zevende etage van het ministerie van Justitie genoeg goedmenende mensen om te verhinderen dat het verraden van de volksjury een onderdeel van de grondwet wordt.


Gust Verwerft
Maandag 18 september 2017


.

, , ,


Meer info


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"